Röda Korset avvecklar den kommersiella delen av utbildningsverksamheten. Under våren har Svenska Röda Korset genomfört ett förändringsarbete och kommer framöver att prioritera utbildningsinsatser för särskilt utsatta grupper och/eller utbildning i resurssvaga områden där det finns en otrygghet och ökad risk för olyckor och skador. Som en konsekvens av detta kommer man att avveckla den kommersiella delen av verksamheten och inte aktivt arbeta med försäljning av utbildningar till arbetsplatser.