Chalmers och Sjöfartsverket skapar ett av norra Europas största center för fartygssimulatorer i Göteborg
Under våren har Chalmers och Sjöfartsverket byggt ett helt nytt fartygssimulatorcenter där det numera är möjligt att koppla samman flera olika simulatorer.
– Tillsammans har vi skapat en anläggning som kommer att bli en viktig tillgång i både svenska och internationella forskningsprojekt, säger Mikael Hägg, avdelningschef för Maritime Operations på Institutionen för sjöfart och marin teknik vid Chalmers.
I den nya anläggningen kan fartygsbryggorna användas var för sig eller i samspel med varandra. Här får sjöbefälsstudenter och yrkesverksamma till exempel studera interaktion mellan människa och maskin, kommunikation, avancerad manövrering, navigering och sjöräddningsledning. Upp till 20 personer kan öva i samma spel. Realismen är mycket hög – det är lätt att känna igen sig i simulatorernas över 40 olika svenska och utländska hamnar med tillhörande farleder. Dessutom är det möjligt att simulera sjögång och fartygsrörelser så verklighetstroget att ovana deltagare kan bli sjösjuka.