Pr-konsulten Ingela Bendrot blir ny statssekreterare hos Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (m). Tidigare har hon bland annat varit politisk handläggare på Moderaternas riksdagskansli, och under första halvan av 90-talet jobbade hon på Statsrådsberedningen.
Hon har tidigare också varit biträdande stadsdirektör i Stockholms stad, miljöchef på Skanska samt jobbat med frågor om hållbar utveckling på Svenskt Näringsliv och varit med och startat upp Näringslivets miljöchefer.
Mellan 2005 och 2008 ansvarade Ingela Bendrot dessutom för nätverket Sällskapet Politik och Näringsliv, ett samarbete mellan riksdagen och Svenskt Näringsliv.
Sedan 2009 driver hon den egna byrån Bendrot Kommunikation, som hjälper företag och organisationer med kommunikation och att förbättra politikerkontakter