Sjöfartsverket har nu tagit beslut om hur en långsiktig sjö- och flygräddningsverksamhet ska säkras. Det innebär bland annat att helikopterverksamheten successivt kommer att införlivas i Sjöfartsverket. Anledningen är att säkerställa att det finns räddningshelikoptrar tillgängliga även på längre sikt för insatser till sjöss och på land.
Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för svensk sjö- och flygräddning. En central del i verksamheten är de helikoptertjänster som tidigare upphandlats av Norrlandsflyg. Räddningshelikoptrarna ska finnas tillgängliga för räddningsinsatser både till sjöss och på land.
– Vi har nu beslutat oss för att införliva helikopterverksamheten i Sjöfartsverket i takt med att de befintliga avtalen börjar löpa ut. Norrlandsflyg har skött den operativa verksamheten på ett betryggande och professionellt sätt, men nu har vi valt en ny inriktning för hur vi vill bedriva verksamheten, säger Noomi Eriksson, ekonomidirektör på Sjöfartsverket.
Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar finns på fem stationeringsorter längs med hela Sverige. De är i tjänst dygnet runt under årets alla dagar, och skall kunna påbörja en insats inom 15 minuter efter att besättningen larmats.
Att ha en väl fungerande räddningsverksamhet är en grundläggande trygghet för både sjöfarare och personer som flyger över land och hav.
– Vi är väldigt måna om att kunna bedriva en säker räddningsverksamhet i enlighet med vårt uppdrag, och det innebär att vi måste kunna säkra verksamheten långsiktigt både finansiellt och operativt. Därför har vi fattat det här beslutet, säger Noomi Eriksson.
Redan i januari beslutade Sjöfartsverket att inte avropa en förlängning av avtalet med Norrlandsflyg när det gällde helikoptertjänsten baserad i Ronneby. Under våren 2012 löper också avtalen med baseringarna i Visby och Skellefteå ut. Under 2013 kommer avtalen för baseringarna i Norrtälje och Säve utanför Göteborg att löpa ut.
Införlivningen av verksamheten sker i nära samarbete med Norrlandsflyg, och båda parter är måna om att detta sker på ett planerat och kontrollerat sätt.