Avtalet mellan skärgårdstrafiken och SFBF klart Nu är avtalsuppgörelsen mellan Skärgårdstrafiken och Fartygsbefälen klar. Från 1 mars försvinner särreglerna vid sjukdom och ersätts med samma villkor som för landanställda. Avtalet löper på 15 månader.