Näringsminister Maud Olofsson invigde den 10 februari Sveriges första nationella utvecklingscenter för turistnäringens företagare och aktörer. Det innebär att landets turistföretagare får en samlad kontaktpunkt för rådgivning, affärsnätverk, information och stöd att utveckla sin verksamhet. Samtidigt lanserades även TRIP.se som är utvecklingscentrets mötes- och informationsplats på Internet.
TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter ska fungera som en kontaktpunkt för att underlätta för turistföretag att få kontakt både med myndigheter och andra aktörer som har till uppgift att stötta näringens utveckling. Centret ska även kunna verka som en katalysator för gemensamma nationella och regionala projekt primärt inom nyckelområdena, entreprenörskap och kompetens, kvalitetssäkring och hållbar utveckling, samt finansiering. Genom att skapa en gemensam arena via ett nationellt utvecklingscenter kan resurser och satsningar prioriteras och samordnas för att utveckla turistföretagandet.