Anna Risfelt Hammargren, VD i Sjöfartsforum, har utsetts till årets sjöfartsprofil av Göta Älvklubben. Juryns motivering lyder:
Sjöfartsforums vd Anna Risfelt Hammargren har lyckats samla hela det maritima klustret och hitta dess minsta gemensamma nämnare, för att tillsammans kunna skriva en nationell maritim strategi för Sverige. Vad som från början tycktes som ett hopplöst projekt har hon med idogt arbete och öppen attityd fått mer än hundra företag att ställa sig bakom. Anna Risfelt Hammargren är konstruktiv, kompetens och mycket intresserad av sjöfartsnäringens utveckling.