Utredningen om inre vattenvägar som skulle presenteras den 29 november blir försenad. Utredaren behöver mer tid, bland annat för kontakter med holländska myndigheter. Holland har ju en helt annan erfarenhet när det gäller inre vattenvägar och utredaren ville titta närmare på deras system, enligt Margareta Granborg, kansliråd på näringsdepartementet.
Utredaren ska nu överlämna sitt betänkande till regeringen den 31 januari 2011. Redan i mars flaggade utredaren Johan Franson för förseningar, bland annat på grund av EU:s omfattande regelverk.
Johan Franson, tidigare sjösäkerhetsdirektör på Sjöfartsverket och ordförande i IMO:s Council, fick i början av året i uppdrag av regeringen att leda en utredning om förutsättningarna för att införa EU:s regler för inre vattenvägar i Sverige. Regelverket berör bland annat kravnivån på bemanningen av fartygen, vilken behörighet som krävs för att få köra fartygen och vilka tekniska krav som ska gälla för dem. Det finns också ett regelverk om ekonomiskt stöd för att utveckla trafiken på de inre vattenvägarna.