Egenföretagare bör få möjlighet att välja en kortare karenstid än de sju dagar de har idag. Det menar ett enigt socialförsäkringsutskott och noterar den kritik som kommit från många företagare till de förändringar som genomfördes i juli. Därmed säger utskottet delvis ja till två motioner från två socialdemokrater och en folkpartist. Motionen behandlades i anslutning till regeringens budgetanslag. 
Från den första juli i år är den kortaste karenstiden för egenföretagare sju dagar. Det innebär att man inte får någon ersättning från Försäkringskassan den första veckan man är sjuk. Före den första juli hade företagare normalt en karensdag men kunde välja att ha fler karensdagar och då betala en lägre egenavgift. Nu föreslår socialförsäkringsutskottet att riksdagen ger regeringen i uppdrag ta fram möjlighet till en kortare karenstid för egenföretagare.
Utskottet föreslår också med anledning av några andra motioner att regeringen bör göra en översyn av regelverket och tillämpningen när det gäller olika socialförsäkringsförmåner som kan komma ifråga vid graviditet. Tillämpningen ser mycket olika ut i olika delar av Sverige och det finns svårigheter med bedömningskriterierna vid graviditetsrelaterade besvär.