Moderaten Catharina Elmsäter-Svärd blir ny infrastrukturminister efter Åsa Torstensson

Catharina Elmsäter-Svärd kommer närmast från Stockholms läns landsting där hon varit finanslandstingsråd i två år. Innan dess satt hon tolv år i riksdagen och var då bland annat ordförande för miljö- och jordbruksutskottet och arbetsmarknadsutskottet. Hon har även varit ledamot i andra utskott, bland annat trafikutskottet under en kort period. Hon har en tvåårig utbildning på RMI-Berghs och är diplomerad marknadsekonom med inriktning på försäljning.
Till sin statsekreterare har Catharina Elmsäter-Svärd utsett Carl von der Esch. Han efterträder därmed Leif Zetterberg. Carl von der Esch kommer senast från tjänsten som biträdande chef för Moderata samordningskansliet på Statsrådsberedningen där han var ansvarig för utbildnings- jordbruks- och försvarsfrågor.