WWF välkomnar förbudet mot att dumpa avfallsvatten i Östersjön WWFs kampanjarbete för att stoppa dumpningen av avfallsvatten har gett resultat. 4 oktober beslöt  FNs sjöfartsorganisation IMO att från och med 2013 förbjuda nya kryssningsfartyg att tömma sitt avfallsvatten i Östersjön.
– Ett mycket glädjande beslut som kommer att gynna Östersjön, säger Mattias Rust, sjöfartsansvarig på WWF.
Beslutet idag togs på IMOs miljömöte i London efter ett gemensamt krav från Östersjöländerna.
– Det är en viktig milstople i kampen för att minska övergödningen av Östersjön och något som WWF länge har arbetat för, säger Mattias Rust.