Det ekonomiska stödet till kulturhistoriskt värdefulla fartyg har fördubblats. Totalt 1 miljon kronor fördelas i år av Sjöhistoriska museet, mot tidigare 500 000 kronor per år.

Det betyder att fler fartyg än vanligt kan ta del av bidraget, i år 12 olika fartyg. Tillsammans speglar de bredden på det maritima kulturarvet och betydelsen av alla eldsjälars engagemang för de flytande klenoderna.
Bland årets mottagare av fartygsstödet finns välkända passagerarångfartyg, före detta seglande lastfartyg, fiskebåtar, tjänstefartyg och kraftfulla bogserbåtar. Fartygsstödet kan bara ges till fartyg som blivit k-märkta av sjöhistoriska museet. Fartygsägaren ansöker själv om bidrag för planerade reparationer och renoveringar. Syftet med bidraget är att stimulera de insatser som görs för att bevara äldre fartyg med ett kulturhistoriskt perspektiv. Fördelningen av bidraget görs med hänsyn till geografisk spridning så att fartyg från olika håll i landet finns bland stödmottagarna.
webroot/images/bilder_450x160px/Blidan%20362×160.jpg”>
S/s Blidösund, byggt som passagerarångfartyg 1922 på Eriksbergs varv i Göteborg, får 100 000 kr. Fartyget drivs fortfarande med originalångmaskinen och är en av få kvarvarande koleldade ångbåtar i Sverige.