Från och med den 1 juni 2010 skärps reglerna för sjöfylleri. Det blir en nedre gräns på 0,2 promille. Gränsen gäller de som för fram båtar och segelbåtar som är minst tio meter och som kan gå 15 knop eller snabbare. Gränsen gäller även personer som har uppgifter på båten som är av stor betydelse för säkerheten till sjöss.
De nya reglerna innebär också att polisen och kustbevakningen får rätt göra rutinmässiga alkoholtester för att kontrollera nykterheten och sjösäkerheten i svenska vatten.