Sveriges Redareförening lovar att samla branschen för att presentera en lösning som inte ger några utsläpp från sjöfarten till Östersjöns vatten.

– Våra redare har tillsammans med proaktiva hamnar utvecklat flera olika lösningar för att skydda Östersjön. Det vi nu behöver göra är att uppmärksamma intressenter, speciellt politiker och andra beslutsfattare, på systemtänket, säger Carl Carlsson på SRF.
SRF:s löfte kommer i samband med Baltic Sea Action Summit i Helsingfors där statschefer, företagsledare och ickestatliga organisationer samlas för tala om hur Östersjön ska räddas.