Vid underhållsarbete på ett svenskt fartyg upptäcktes att livbojar var vattenfyllda. Då en matros höll på med underhållsarbete skulle en livboj lyftas undan från sin upphängningsplats på relingen. Matrosen reagerade på att livbojen verkade väldigt tung. Dessutom kluckade den och det droppade vatten från ett av reflexbanden. En liten spricka syntes i reflexbandet och vid tryck brast detta och ett ca 15 mm stort hål uppstod. Innanför plastskalet verkade det vara tomt och när matrosen vände upp och ner på bojen rann flera liter vatten ut. Vid senare kontroll visade det sig att samtliga livbojar (som köpts 2004) hade hål under reflexbandet. Ett test visade att en vattenfylld livboj sjönk direkt när den placerades i vatten!
Livbojarna är av fabrikat Velerias Georgio, Italien, och har rattmärkning 0474.
Den italienske tillverkaren har nu skickat ett svar till Transportstyrelsen. Enligt detta svar har man aldrig tidigare fått några anmärkningar på livbojen, Altura lifebuoy (2,5kg), som tillverkades i januari 2004. Företaget lämnar också anvisningar för hur redare eller fartyg ska undersöka livbojar av samma typ.
Tillverkaren beskriver tillverkningsproceduren, som består av tre steg, nämligen tillverkning av skalet, följt av injicering av skum och, avslutningsvis, fastsättande av reflextejp och lina. Mängden fyllning bestäms av en maskin och sker genom ett 15 mm stort hål och avslutas först då det sker en överfyllnad. Processen övervakas av en operatör.
Företaget har låtit genomföra externa laboratorietester, som ännu inte är helt avslutade, men har hittills inte funnit något fel. Tillverkaren nämner två rimliga förklaringar:
– ett misstag har skett vid tillverkningen
– yttre oförutsedd påverkan i någon form efter tillverkningen
Företaget har nu tagit fram detaljerade anvisningar till redare eller fartyg om hur man ska gå tillväga för att undersöka livbojens kvalitet.

Information om defekta livbojar och hur de testas