Transportstyrelsen har beslutat om sjöfartsavdelningens avgifter för tillsyn 2010.

”Transportstyrelsens arbete med tillstånd, tillsyn och registerhållning ska i huvudsak finansieras genom avgifter och principerna ska vara desamma för alla trafikslag. I andra länder kan finansieringen se annorlunda ut men i Sverige ska i de flesta fall den som beställer tjänsten också vara den som betalar för den. Avgiftsfinansiering ska tydligt visa vad man betalar för, till skillnad mot skatt vars intäkt kan användas till olika ändamål. Grundfilosofin i alla myndigheter som är finansierade via avgifter är att avgiften ska täcka kostnaderna. Beräkningen av avgifter baseras på antalet planerade tillsyns- eller behörighetsärenden i förhållande till den tid och de kostnader arbetet för med sig. Höjningen kommer att träda i kraft den 1 januari 2010”
(Transportstyrelsens meddelande)
Avgiftsföreskriften finns från 9 december publicerad på Transportstyrelsens webbplats.
Skärgårdsredarna menar att det är en orimlig höjning som drabbar branschen. Höjningarna är på mellan 50 och 200 %. Detta kommer dessutom utan förvarning mindre än en månad innan tillämpningsdatum.