Den 30 november togs ett viktigt steg i frågan om förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar, när Transportstyrelsen lämnade över sin utredning till regeringen. Transportstyrelsen föreslår i korthet följande: Att ett generellt utsläppsförbud för fritidsbåtar införs, att fritidsbåtar med fast toalett måste ha en tank med möjlighet till sugtömning i land, samt att alla fritidsbåthamnar ska ha mottagningsanordningar som kan ta emot toalettavfall från fritidsbåtarna.
Än så länge finns det ganska få tömningsstationer för toalettavfall längs den svenska kusten (ca 100 totalt). Dessutom har inget krav ställts på båtägarna att utnyttja dem – men nu är ett sådant lagförslag inte långt borta, vilket ökar efterfrågan på moderna och funktionella tömningsstationer. Man bedömer att det finns behov av ca 1000 tömningsstationer totalt i Sverige. Lösningar finns redan nu på marknaden och kan berättiga till statligt bidrag.