Byggnadsnämnden i Västerås har beslutat att Rederi Mälarstaden får Västerås stads tillgänglighetspris 2009. Rederiet får priset för att ha underlättat för funktionshindrade att ta sig ut i Västerås skärgård.
Västerås stads tillgänglighetspris inrättades i november 2008. Priset ska gå till den eller de som på eget initiativ förbättrat tillgängligheten för allmänheten till och i en befintlig lokal. Syftet med priset är att öka drivkraften för att skapa en mera tillgänglig stad.
Under tiden 12 oktober till 1 november 2009 kunde allmänheten komma in med förslag till pristagare. Av de sju förslag som kommit in har byggnadsnämnden i dag valt ut Rederi Mälarstaden, för deras ändringar och förbättringar på båten Havsörnen, med följande motivering:
”Rederi Mälarstaden värnar om att alla ska kunna ta del av Västerås skärgård, oavsett vilket slags funktionshinder som besökaren har. På eget initiativ har Havsörnen försetts med ramp, högtalaranläggning, hörselslinga med mera. Det har gjort båten tillgänglig för alla.”
Priset delas ut på den internationella handikappdagen den 3 december, i samband med kommunfullmäktiges sammanträde.