Trafikverket inrättas den 1 april 2010. I det nya verket kommer verksamheterna vid Vägverket och Banverket att ingå. Även frågor som gäller långsiktig infrastrukturplanering och riksintressen vid Sjöfartsverket och Transportstyrelsen ska föras till Trafikverket samt vissa frågor från Statens institut för kommunikationsanalys. Trafikverket kommer att ha cirka 6 200 medarbetare.
Regeringens särskilde utredare Gunnar Malm, som har till uppgift att besluta om övergripande organisation och lokalisering av Trafikverket, har i dag lämnat en rapport om dessa båda frågor till Näringsdepartementet.
– Jag är övertygad om att det Trafikverk som nu tar form kommer att ge bra förutsättningar att på ett samlat sätt hantera de fyra trafikslagen järnväg, luftfart och sjöfart och väg, säger Gunnar Malm.
Ett fortsatt tydligt kundperspektiv, professionell upphandling och en tydlig regional förankring är viktiga utgångspunkter för Trafikverkets övergripande organisation (se bifogad grafik).
Trafikverket, med huvudkontor i Borlänge, kommer att delas in i sex regioner med ett regionkontor i varje region. Därutöver kommer det att finnas ett antal lokalkontor vilket innebär att Trafikverket har minst ett kontor i varje län. Regioner samt huvud-, region- och lokalkontor framgår av bifogad karta.
Rapporten till Näringsdepartementet och information om organisationskommitténs arbete finns på www.sou.gov.se/trafikverket