Styrsöbolagets första nybygge är försenat tre veckor och levereras i slutet av februari eller början av mars. Fartyg nummer två ska vara klart i juni eller början av juli.
Rederiet har gjort förbehåll i Fartygsregistret om skeppsnamnen Galterö, Känsö, Tornö och Valö.