Nu kan man ta del av planerna för bland annat södra älvstranden i Göteborg på en interaktiv hemsida: www.alvstranden.com.

Där finns t ex en interaktiv karta över Skeppsbron där man kan studera den planerade utformningen och aktiviteterna. Bland annat kan man läsa att Bytespunkten vid Skeppsbroplatsen ”blir en ny kommunikationsnod och bytespunkt mellan spårvagn, buss och båt”. Vid Stenpiren ska Älvsnabben och skärgårdstrafiken lägga till. Man planerar även för en turistbåtshamn och tänker sig att Skeppsbrokajen ska breddas genom utfyllnad och bli Göteborgarnas nya mötesplats vid älven.