Högsta domstolen har kommit fram till att s.k. ”paying crew” ska betraktas som passagerare, inte besättning, när man avgör om ett fartyg används som handelsfartyg eller fritidsfartyg.

 ”Paying crew” innebär att man betalat för att delta i en resa men att man under resans gång också medverkar i fartygets drift och andra sysslor ombord. Fartyg med ”paying crew” ska alltså leva upp till reglerna för handelsfartyg, som är mer krävande än de regler som gäller för fritidsfartyg. Domen (fallet Merengue) från Högsta domstolen markerar på ett tydligt sätt att ”paying crew” inte kan användas för att kringå regelverket.