Nu samlar sig rederibranschen till gemensam attack mot Sjöfartsverket. Att lägga ner sjöfarten på Göta älv vore en katastrof, menar man – och kommunpolitikerna håller med. – Jag förstår inte hur man ens kan tänka tanken, säger Gunnar Lidell (M), kommunalråd i Vänersborg.
Redarna Håkan Thorell och Anders Källsson är båda starkt kritiska till Sjöfartsverkets agerande. ”Man handlar så här för att man sitter i Norrköping och inte förstår sig på slussning”, säger Anders Källson, vd för Thunbolaget.
Bakgrunden till kritiken är ett PM där Sjöfartsverket presenterar förutsättningarna för framtidens trafik på Göta älv och i Trollhätte kanal.
Slussarna i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet måste bytas ut år 2030 om lastfartyg ska fortsätta trafikera älven, konstaterar verket. En sådan ombyggnad beräknas kosta 2,8 miljarder kronor, vilket inte bedöms som ”samhällsekonomiskt lönsamt”.
– Det här är rent tjänstefel från Sjöfartsverkets sida. Uppdraget från staten är att förvalta trafiken på kanalen, och ändå säger man att den ska läggas ner, säger Anders Källsson, vd för rederiet Thunbolaget.
I går gjorde Anders Källsson och andra med intressen i sjöfarten ett gemensamt utspel. Sjöfartsverkets utgångspunkt – att en investering vore olönsam på grund av minskade godsvolymer – är enligt dem felaktig.