Forskningsprojektet Piraya utvecklar ett system för obemannade båtar. Fjärrstyrda flytetyg är nästan lika gammalt som modern sjöfart. Kockums byggde en fjärrstyrd minröjare för nästan trettio år sedan. Men Piraya-projektet är något nytt. En operatör är inte längre begränsad till att styra en enda båt. Fartygen kan styras i grupp och till och med röra sig autonomt.
Piraya är ett forskningsprojekt med fyra specialbyggda båtar. Avsikten är att utveckla ett system som kan öka användningsområdena för obemannade båtar. Ett exempel är bevakning. Om en enda operatör kan styra en liten flotta båtar sjunker kostnaden.