Jan Ahlbom och Ulf Duus, Clean Shipping Project, fick Sjöfartsforums miljödiplom 2009 vid Världsjöfartens dag.

Jan Ahlbom och Ulf Duus tilldelades den 1 oktober Sjöfartsforums Miljödiplom 2009 för att med starkt engagemang, och en pragmatisk metod, ha initierat och drivit Clean Shipping Project. Clean Shipping Index har utvecklats till ett värdefullt verktyg för transportköpare och en tydlig drivkraft för sjöfartsnäringens omfattande miljösatsningar.Flera företag och organisationer inom det maritima klustret hade i nomineringsprocessen lyft fram just Ulf Duus och Jan Ahlboms insatser.