Efter avslutad samverkan står det nu klart att det, bortsett från Sound VTS, blir en gemensam central för sjötrafikinformation och att den kommer att lokaliseras till Södertälje. Sjöfartsverkets beslut grundar sig på att Södertälje visar sig vara det bästa alternativet ur ekonomisk och teknisk synvinkel. Bedömningen är också att rekryteringsunderlaget, även om det är bättre i Göteborgsregionen, är fullt tillfredsställande i Stockholm/Södermanlandsregionen. Beslutet innebär en nystart för en nationell trafikinformationscentral som ska vara i drift 2011.
Samtidigt informerades personalen i Luleå och Gävle om att lotsbeställningscentralen för Norrland kommer att få sin lokalisering i Gävle med planerad start i början av nästa år.