Transportstyrelsen fick i mars i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för ett förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar.

Som en del i utredningen ingår att begära in uppgifter från kommuner runt om i landet. Myndigheten samlar in information om nuläget i kommunerna och vill även få in synpunkter på vad ett eventuellt förbud kan innebära.
– Det är mycket viktigt att vi får in underlag från de kommuner som berörs av toalettavfall från fritidsbåtar för att vi ska kunna lämna ett så bra underlag som möjligt till regeringen att ta ställning till, framhåller Lina Petersson projektledare för uppdraget inom Transportstyrelsen.
Transportstyrelsen gör därför i dagarna ett stort e-postutskick till kommunernas miljöansvariga och hoppas nu på god respons.
Läget vad gäller suganordningar för toalettavfall från fritidsbåtar ser olika ut i olika kommuner. Västervik är exempel på en kommun som kommit en bit på väg. En testanläggning är nu installerad i Västerviks centralort.
– Att installera anläggningar för sugtömning av toalettavfall ser vi som enbart positivt, en smutsig skärgård vill ingen ha, menar Harald Hjalmarsson, kommunstyrelsens ordförande i Västervik.
När det gäller finansieringen av sådana anläggningar, är Västerviks linje klar.
– Tömningen ska betalas av användaren. Det kan ske till exempel via avgiften till gästhamnen eller via automater, säger Harald Hjalmarsson.
Hur det ser ut runt om i landet som helhet när det gäller hanteringen av toalettavfall, vilken syn på finansieringen av tömningsanläggningar som finns bland kommunerna och övriga uppgifter i utredningen ska rapporteras till regeringen senast 1 december i år.
Mer information om utredningsuppdraget finns på
www.transportstyrelsen.se/toalettuppdraget