Vid ett regeringssammanträde den 3 september beslutade regeringen att en särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet för utvärderingar och analyser inom transportområdet, Trafikanalys. Den nya myndigheten Trafikanalys ska vara regeringens utvärderings- och analysorgan för frågor inom hela transportområdet.
Myndigheten ska svara för granskning och kvalitetssäkring av beslutsunderlag inom det transportpolitiska området, svara för utvärdering av genomförandet av olika åtgärder och olika åtgärders effekter inom transportområdet samt svara för resvane- och transportundersökningar. Statistikuppgifter överförs från SIKA.