Efter en dryg månads segling under The Tall Ships´ Races i Östersjön har briggen Tre Kronor af Stockholm återvänt till Sverige. Väl hemma i Sverige fortsätter arbetet med miljöfrågorna. I Simrishamn anordnas seminarier om ålfiske och miljövänligt båtliv. Allmänheten bjuds också in till Öppet Skepp och seglingar med Tre Kronor af Stockholm.
Efter Simrishamn görs ett besök i Polen varefter briggen återvänder till Blekinge den 18 augusti för ett längre besök. Det längsta stoppet görs i Karlshamn där miljöutställningen Brig Village byggs upp. Kortare besök görs i Ronneby och Karlskrona. Här anordnas öppet skepp samt möjlighet att följa med på seglingar med Tre Kronor af Stockholm. Hela programmet finns på hemsidan www.briggentrekronor.se

En ambassadör för Östersjöregionen
Målet med Tre Kronors seglingar är att verka som en ambassadör för Östersjöregionen i frågor som rör handel, miljö och ungdomar. Under The Tall Ships´ Races har briggen samarbetat med Fryshuset, Baltic University Programme, Svenska naturskyddsföreningen, Ekologinis Klubas ”Zvejone” m fl organisationer kring frågor som rör miljö och ungdomar. I de olika hamnarna har briggen kunnat bjuda in företagare och allmänhet till Öppet Skepp, seglingar och arrangemang ombord.