Sveriges Redareförening har som första redareförening i Europa ställt sig bakom EU-kommissionens vision om en europeisk sjöfart utan utsläpp och avfall. Sveriges Redareförening har nu samlat medlemmarna under en gemensam Östersjöposition, som kommer att lanseras under politikerveckan i Almedalen på Gotland.
   – Den svenska sjöfartsnäringen har i ett internationellt perspektiv kommit långt i säkerhets- och miljöarbetet och varit föregångare och drivande i många frågor. Svenska redare har gjort en rad frivilliga investeringar under årens lopp. Genom Östersjöpositionen tar svensk rederinäring ställning. Vi anser att ökad välfärd och tillväxt, och därmed ökat behov av sjötransporter, går att kombinera med en minskad miljöpåverkan. Östersjöpositionen är ett avstamp i det fortsatta arbetet att nu uppnå visionen, säger Håkan Friberg, vd Sveriges Redareförening.
   – Inom Östersjöpositionen kan vi presentera lösningar på många av de miljöutmaningar vi står inför. Vi är övertygade om att svensk kvalitetssjöfart är en viktig del i arbetet mot ett långsiktigt hållbart samhälle, säger Carl Carlsson, miljöansvarig på Sveriges Redareförening.