Utbildningen har tagits fram av branschorganisationen Skärgårdsredarna i samråd med Transportstyrelsen och utbildningsanordnare.

Skärgårdsredarna är en branschorganisation för rederier med färje- och passagerarfartyg med upp till 500 passagerare. Föreningen organiserar i huvudsak rederier med passagerarfartyg i skärgårdstrafik och representerar cirka 115 medlemsrederier med 340 fartyg som årligen transporterar mer än 35 miljoner passagerare och 12 miljoner fordon (2017). Skärgårdsredarnas medlemsrederier är statligt, kommunalt eller privat ägda och svarar för nästan all fartygsbaserad kollektiv-, vägfärje- och turisttrafik i Sverige. Många medlemsrederier är småföretag där redarna själva arbetar ombord på sina fartyg.

Fartygen bedriver trafik över hela landet i skärgårdar och städer, längs kusterna, på insjöar och kanaler. Trafiken är en förutsättning för en levande skärgård och har stor betydelse för turism och rekreation samt kollektivtrafik. Vägfärjorna är en del av det svenska vägnätet.

Vi tackar våra huvudfinansiärer Trafikverket och Stiftelsen Sveriges Sjömanshus som har gjort det möjligt att ta fram utbildningen och att göra den fritt tillgänglig via internet.

Vi vill även tacka Alice & Helge Källssons Stiftelse för finansieringsbidrag samt Skärgårdsbolaget som lät oss fotografera ombord. Ett särskilt tack vill vi rikta till Marina Läroverket som ställt upp med arrangerade situationer för fotografering och filmsekvenser ombord.


Utbildningen


För mer information

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal samt Transportstyrelsens riktlinjer för utfärdande av intyg om fullgjorda utbildningar ombord på vissa fartyg i inre fart