Digitalt årsmöte 18 mars

Anmäl dig till årsmötet Välkomna på digitalt årsmöte 9-11. Anmäl er här på hemsidan genom att trycka på knappen ”anmälan årsmöte”.

Visa nyhet

Stärkt konkurrenskraft för svensk industri – Webinar om nya isbrytare

22 mars, kl.13.00-14.30 Plats: Digitalt. Länk skickas till samtliga anmälda ca 1 vecka innan webinaret. Frågan om nya isbrytare är central för svensk industris konkurrenskraft och en fråga som diskuterats under året. Vad är på gång i frågan? Hur ser behovet av nya transportlösningar ut för svensk industri och andra transportköpare? Hur säkerställer vi förutsättningar…

Visa nyhet

SMTF och Skärgårdsredarnas digitala Sjöfartsmötesplats

Under 2-4 februari (tisdag till torsdag) kl 9-12 anordnas en digital sjöfartsmötesplats. Teman för dagarna är: Tisdag 2/2 – SjösäkerhetOnsdag 3/2 – Service & UnderhållTorsdag 4/2 – Miljö & Teknik Dagen startar med ett föredrag på temat för dagen. Därefter kommer utställarna få möjlighet att kort presentera sitt företag under cirka en minut. När alla…

Visa nyhet

Webinarium om Säker evakuering till sjöss

Välkommen till Webinarium om Säker Evakuering till Sjöss av RISE och Certec, Lund University Datum: 2020-12-15 Tid: 13.55 – 16.00 Säker evakuering till sjöss, är ett svenskt projekt som beviljats av Trafikverket. Projektet syftar till att undersöka och förbättra evakueringssäkerheten för passagerare på färjor och kryssningsfartyg, med en realistisk demografisk profil för resenärer med avseende…

Visa nyhet

SMTF MÖTER…

De Maritima Näringarnas Kompetenscenter – Onsdag 25 november kl 09:00-10:00. Tillsammans har Christopher och Fredrik skrivit studien ” Kompetensförsörjning inom den svenska marina och maritima näringen” för Lighthouse. En av rekommendationerna i Lighthouse studien var att utreda förutsättningarna för ett ”Näringsägt kompetenscenter för maritim näring”. 2019 beviljade Västra Götalands Regionen pengar till en förstudie på…

Visa nyhet

Branschråd för persontrafik till sjöss

Den 20 oktober höll Skärgårdsredarna tillsammans med Vattenbussen AB en digital workshop om Branschråd för persontrafik till sjöss – Hur kan vi samverka för mer effektiva och hållbara upphandlingsprocesser? Den 20 oktober höll Skärgårdsredarna tillsammans med Vattenbussen AB en digital workshop om Branschråd för persontrafik till sjöss – Hur kan vi samverka för mer effektiva…

Visa nyhet

Digital Sjöfartsmässa

Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF) och Skärgårdsredarna bjuder in till en digital sjöfartsmässa 9/9 2020! SMTF, som är en part av RISE AB, har tillsammans med Skärgårdsredarna valt att pröva ett nytt koncept genom att anordna en digital sjöfartsmässa för att på sätt skapa affärsrelationer och intresse för företag inom den marintekniska näringen.

Visa nyhet

Information om Sjöfart och Corona/Covid-19

Här kan du hitta information angående Sjöfart och Corona/Covid-19 Gemensam branschstandard för säkert resande (12 juni) Information från Transportstyrelsen (1 juli) Regellättnader för sjöfarten (26 mars) Transportstyrelsen – Avgiftsåtgärder för att underlätta för sjöfarten (26 mars) För mer information angående Coronaviruset till medlemmar Om ni har problem med inloggning, kontakta nina@skargardsredarna.se eller klicka på Glömt…

Visa nyhet

Sjöfarten antar gemensam branschstandard för säkert resande

Den 13 juni upphävs regeringens restriktioner för inrikes resande och det blir därmed möjligt att återigen resa inom landet. För att möta efterfrågan på ett säkert sätt har den svenska färjesjöfarten enats om en rad gemensamma säkerhetsrutiner som möjliggör ett säkert resande i såväl Sverige som dess närområde. Den branschgemensamma standarden för ett säkert resande…

Visa nyhet