Ärende 23-06782 – Ändring av beslut om avlysningar och partiella avlysningar av farled 915, delen under Danviksbroarna, Stockholms kommun

Sjöfartsverket beslutar med stöd av lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn att den allmänna farleden 915, delen under Danviksbroarna, avlyses för sjötrafik Trafikförvaltningen på Region Stockholm har meddelat att deras kontrakterade entreprenör Peab kommer att etablera en pråm i Danvikskanalen, vilket begränsar farledsbredden till 17 m, tidigast den…

Visa nyhet

Nya föreskrifter gällande säkerheten på fartyg

Föreskrifter, skrov, däcksmaskineri och lyftanordningar, stabilitet och fribord Nytryck av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2014:12) om säkerheten på fartyg med speciellt användningsområde Transportstyrelsen har publicerat ett nytryck av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2014:12) om säkerheten på fartyg med speciellt användningsområde, vilket har resulterat i författningen TSFS 2024:48. Föreskrifterna träder i kraft den 1 september 2024. Läs mer…

Visa nyhet

Avlysning farled 911 under Gröndalsbron

Sjöfartsverket med enheten för Maritim Samverkan och Utveckling meddelar ett beslut om avlysning av den allmänna farleden 911 i delen under Gröndalsbron, Stockholms kommun den 1:a april – 31:a juli 2025, vardagsnätter, måndag/natt mot tisdag – torsdag/natt mot fredag mellan klockan 22:00 och 05:00.Beslut Sjöfartsverket beslutar med stöd av lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och…

Visa nyhet

Skärgårdsredarna i Almedalen 2024

ÅRETS ALMEDALSPROGRAM PÅ DEN MARITIMA MÖTESPLATSEN – MED 24 SEMINARIER Alla medlemmar och andra sjöfartsentusiaster är hjärtligt välkomna till vårt seminarium i samband med Almedalsveckan. Skärgårdsredarna arrangerar tillsammans med Maritimt Forum och övriga sjöfartsorganisationer den Maritima Mötesplatsen 25 – 27 juni, i Visby. https://almedalsveckan.info/program TISDAG 25 juni 2024 08:00 till 16:00 Vilka lösningar krävs för…

Visa nyhet

Transportstyrelsens säkerhetsöversikt sjöfart 2023

Transportstyrelsens säkerhetsöversikt för den svenska sjöfarten 2023 är nu publicerad på Transportstyrelsens webbplats: Säkerhetsöversikt sjöfart 2023 – Transportstyrelsen . I översikten presenteras statistik över rapporterade olyckor och tillbud tillsammans med en beskrivning av förebyggande säkerhetsarbete. Under förra året var det ingen som omkom inom yrkessjöfarten, och färre personer rapporterades skadade. Ombord på yrkesfartyg rapporteras drygt…

Visa nyhet

Sjöfartsverket informerar om projekt EMSWe

Nu kan ni ta del av Sjöfartsverkets information gällande projektet EMSWe. Läs HÄR Bland annat tar de upp datauppsättningen av rapporteringsskyldigheter för EMSWe och kommande revidering gällande nationella dataelement som ska göras under 2024. Status i projektet,information gällande förseningar men även tidplan för när tester av systemet med mera.

Visa nyhet

Nyhet! Nu finns instruktionsvideo till Säkerhetsutbildning

Säkerhetsutbildningen som finns på Skärgårdsredarnas hemsida för skärgårdstrafiken att nyttja är kostnadsfri. Du finner bakgrund och information om utbildningen när du klickar vidare HÄR. Nyheten är att Seably har tagit fram en instruktionsvideo hur du går tillväga för att göra utbildningen. Eftersom Seably enbart har engelskspråkig support, är instruktionsvideo framtagen för att underlätta och öka…

Visa nyhet

Kom och medverka i storövning den 22 maj

Nu har ni chansen att vara med på en ordnad storövning onsdagen den 22 maj i Stockholms innerskärgård där säkerhet är i fokus! Övningen gäller yrkesverksam personal inom sjöfarten som kan vara med under dagen och spela passagerare på en skärgårdsbåt.. Syftet med övningen är att säkerställa att skärgårdstrafiken och myndigheter är väl förberedda och…

Visa nyhet

Beslut om förlängning av avlysning av vattenområde vid farled 540, vid Finnboda i Nacka kommun

Nedan är ett tillägg gällande beslut om förlängning av avlysning av vattenområde vid farled 540, vid Finnboda i Nacka kommun Sjöfartsverket beslutar med stöd av lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn att vattenområde vid den allmänna farleden 540, vid Finnboda i Nacka kommun, avlyses för sjötrafik enligt nedanstående.…

Visa nyhet

Vem blir årets Skärgårdsrederi 2024?

Nu är det dags att nominera det rederi ni tycker ska koras årets Skärgårdsrederi.Vi på kansliet vill gärna få era nomineringar. Skicka till info@skargardsredarna.se och skriv MOTIVRERING 2024 i ämnesraden. Här nedan ser ni vinnaren 2023, Madam Rederi AB med fina Madam på tur. Kansliet ser fram emot era nomineringar och fina motiveringar!

Visa nyhet

Regleringsbrev för budgetåret 2024 avseende Transportstyrelsen

Riksdagen har för budgetåret 2024 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2023/24:1 utg.omr. 22, bet. 2023/24:TU1, rskr. 2023/24:93). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2024 för Transportstyrelsen.Läs regleringsbrevet i sin helhet HÄR Några viktiga punkter för Skärgårdsredarna är: 3. Elektrifierad sjöfart Transportstyrelsen ska vidta åtgärder för att underlätta för certifiering…

Visa nyhet