Säkerhetsutbildningen som finns på Skärgårdsredarnas hemsida för skärgårdstrafiken att nyttja är kostnadsfri. Du finner bakgrund och information om utbildningen när du klickar vidare HÄR.
Nyheten är att Seably har tagit fram en instruktionsvideo hur du går tillväga för att göra utbildningen. Eftersom Seably enbart har engelskspråkig support, är instruktionsvideo framtagen för att underlätta och öka förståelsen.

Enklare instruktionsvideo finner du HÄR