Hej,

Sjöfartsverket och Transportstyrelsen gällande ändrade regler avseende rapportering av passageraruppgifter; se dokument här

På grund av vissa förseningar och omständigheter, skickades informationen ut sent i förhållande till datum för ikraftträdande, vilket myndigheterna verkligen beklagar.

Därmed införs nu en övergångsperiod där möjligheten finns att rapportera uppgifterna kopplat till registrering av ombordvarande på passagerarfartyg via epost istället. Funktionsbrevlådan som finns tillgänglig för epost kommer enbart att finnas för att uppfylla kravet att informationen finns tillgänglig på en myndighet. Den information som skickas till funktionsbrevlådan kommer inte att skickas vidare till SSN och EMSA på samma sätt som den information som rapporteras via MSW, varför det är viktigt att övergångsperioden blir så kort som möjligt. Absolut sista datum för övergångsperioden blir 29 februari 2024, men vi ser gärna att ni kommer igång med er rapportering enligt tidigare information så snart som möjligt.

Funktionsbrevlådan ska enbart användas av de som inte lyckats lösa den förordade registreringen i MSW. Vänligen notera att all övrig information som normalt rapporteras via MSW, fortsatt ska rapporteras där enligt de krav som föreligger, exempelvis Schengenanmälan som rapporteras till Kustbevakningen.

Hur ska rapporteringen göras?

  • Epost ska skickas till: passagerarregistrering@sjofartsverket.se
  • I ämnesraden skrivs ”Besöksid från MSW” + ”IMO-nummer”. I de fall besöksid saknas, skrivs ”IMO-nummer”, ”ETA/ETD” och ”ankomst-/avgångshamn”
  • Epost ska innehålla berörda uppgifter enligt regelverk (se bifogat) i valfritt format (excel, pfd etc).

Funktionsbrevlådan finns tillgänglig från och med idag den 22 december 2023 och fram till 29 februari 2024.

I händelse av sjöräddning kommer informationen i funktionsbrevlådan inte att användas av JRCC utan för dessa fall hämtas informationen direkt från rederiet (enligt tidigare rutin) under övergångsperioden.

Bästa hälsningar
Sjöfartsverket och Transportstyrelsen