Föreskrifter, Sjöpersonal

2023-12-22

Ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2011:116) om behörigheter för sjöpersonal

Transportstyrelsen har påbörjat ett föreskriftsprojekt med anledning av ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2011:116) om behörigheter för sjöpersonal.

Läs mer på transportstyrelsen.se