Nytryck av SJÖFS 2003:17 om personhissar, varupersonhissar och småvaruhissar på svenska fartyg

Transportstyrelsen har publicerat ny information om planerad remiss och ikraftträdande för nytryck av SJÖFS 2003:17 om personhissar, varupersonhissar och småvaruhissar på svenska fartyg.

Läs mer på transportstyrelsen.se