Sjöfartsverket meddelar att arbetet med Norra Danviksbron har gått bra och Södra Danviksbron har testkörts, vilket innebär att tidigare beslutad reservavlysning utgår och nedanstående gäller.

  • Partiell avlysning med begränsad farledsbredd 17 m t.o.m. 7 juli 2024.

Sjöfartsverket kommer att återkomma med förslag till beslut om avlysningar och partiella avlysningar för byggnation av ny bro som är planerad 8 juli 2024 – 31 mars 2027.

  • Nästa totalavlysningsperiod planeras till november 2025.


www.sjofartsverket.se