Inför ny upplaga

Nu är det dags att trycka en ny upplaga av vår populära Skeppslista för åren 2023–2025

Sedan förra Skeppslistan blev tryckt för två år sedan, har mycket hänt. Flera nya medlemmar har tillkommit som ribb-segmentet exempelvis, som inte var med i listan tidigare, samt många av er har nya fartyg eller båtar som ska tas med eller äldre som ska tas bort. Och självfallet har vi nytt kansli som har fått nya inlogg och kan bistå er med uppdateringar.

Vi ber nu samtliga våra medlemmar att uppdatera era uppgifter på medlemssidorna.

Uppgifter vi behöver få in är:

  • färgbilder på fartygen/båtarna
  • uppgifter från rederierna om teknisk data
  • kortfattad historik
  • trafikuppgifter etc.

Skärgårdsredarnas illustrerade skeppslista presenterar i alfabetisk ordning föreningens alla medlemsfartyg. Här finns färgbilder på fartygen och uppgifter från rederierna om tekniska data, kortfattad historik, trafikuppgifter m.m. Listan är i A5-format.

Innehåll

Svenska passagerarfartyg 12-500 passagerare. Signalbokstäver. Adresser och telenr till alla rederier. Ca 300 fartygsbilder i färg.

Köp

Pris: 320:-
Beställ Skeppslistan genom att maila till info@skargardsredarna.se. Kom ihåg att uppge adress dit skeppslistan ska postas.

Vill du annonsera?

Kontakta Rebecca Dalén om du önskar annonsera.

rebecca@skargardsredarna.se

Annonspriser

Helsida: 7500:-
Halvsida: 3 900:-
sid 3, 7 och 9 helsida: 8 500:-
Omslagets insidor helsida: 10 500:-
Baksidan helsida: 12 500:-
Mervärdesskatt 25 % tillkommer på alla priser.

I mån av plats kan det finnas kvartssidor för 2.200kr

Annonsstopp 29 augusti. Upplaga 500 ex.