Beslut
Sjöfartsverket beslutar med stöd av lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn att den allmänna farleden 915, delen vid Hammarbyleden, ska vara avlyst för all sjötrafik under tiderna:
2023-06-14 kl. 22.00 – 2023-06-15 kl. 06.00