Datum och tid: 14 januari kl 9-12. Plats: Digitalt via zoom.

Välkommen till Vågrätts öppna möte! Seminariet arrangeras gemensamt av medverkande organisationer i Vågrätt. Under det öppna mötet ges en genomgång av flera av de aktiviteter som just nu pågår inom Vågrätt och dess deltagande organisationer.

Program

9.00 Välkomna och inledning – Nina Yngve, Skärgårdsredarna.

Transportföretagens projekt Framfart har till uppgift att stödja färden mot mer jämställda branscher – Johanna Linder, Transportföretagen

Diskussionsövningar och kalender för bättre arbetsmiljö – Carolina Kihlström, Svensk Sjöfart

List – Hur Sjöfartsverket jobbar med diskussonsövningar och annat – Eva Nordström, Sjöfartsverket

Leader in sustainable shipping – Therese Vikström, Stena Line

Bystander Intervention – Johan Hartler, Chalmers

Paus

Jobba Aktivt – Seko Sjöfolk – Mikael Lindmark, Seko Sjöfolk

Studentuppsats – Anna-Karin Blomqvist, David Folkesten, Chalmers

REDO 1 och 2.0 – Cajsa Jersler Fransson, Sjöfartsverket

Ogilla läget – arbetsmiljöarbete för en jämställd sjöfart – Cecilia Österman, arbetsmiljöforskare vid Linnéuniversitetet

Sammanfattning och frågor

12.00 Slut

Klicka här för att delta digitalt: Launch Meeting – Zoom