22 mars, kl.13.00-14.30

Plats: Digitalt. Länk skickas till samtliga anmälda ca 1 vecka innan webinaret.

Frågan om nya isbrytare är central för svensk industris konkurrenskraft och en fråga som diskuterats under året. Vad är på gång i frågan? Hur ser behovet av nya transportlösningar ut för svensk industri och andra transportköpare? Hur säkerställer vi förutsättningar för industrin i hela Sverige att utvecklas och tillgång till goda transportmöjligheter året om? Vad säger rederierna som ska leverera service till svensk industri och andra kunder? Hur ser kraven och visionerna ut från politiker på central, regional och lokal nivå? Hur ser den vidare processen ut? Detta och mycket mer kommer att diskuteras på vårt isbrytarwebinar den 22 mars. Varmt välkommen!

Arrangörer: Föreningen Svensk Sjöfart, Sveriges Skeppsmäklareförening, Näringslivets transportråd, Maritimt Forum, Skärgårdsredarna, Norrbottens Handelskammare, Sveriges Hamnar, Jernkontoret, Skogsindustrierna, Handelskammaren MittSverige

Program

13.00 Inledning och välkomna

 • Moderator Karolina Boholm, Skogsindustrierna

Vad händer i isbrytarfrågan?

 • Sjöfartsverket, Fredrik Backman och Anders Dahl

Vikten av konkurrenskraftiga transportlösningar för Sverige

 • Aleksandar Zuza, IF Metall
 • Jenni Ranhagen, VD, Näringslivets transportråd

Hur ser näringslivets behov av transporter ut? – Vikten av isbrytare för en fungerande logistik och företagen i Sverige/norr

 • Ulrika Nilsson, VD, Piteå Hamn
 • Linda Nilsson, VD, Norrbottens Handelskammare

Hur påverkar detta projekt hela Sveriges industri?

 • Karin Vedberg, Procurement Manager, Sekab BioFuels & Chemicals AB
 • Fredrik Bergsten Wrede, Logistics Purchasing Manager, Northvolt
 • Andreas Ukmar, CEO för EFO

Vad kan nya isbrytare innebära i övrigt för svenska företag?

 • Jörgen Karlsson, ABB

Samtal mellan riksdagspolitiker

 • Anna-Caren Sätherberg (S), vice ordförande i näringsutskottet
 • Birger Lahti (V), ledamot i näringsutskottet
 • Maria Stockhaus (M), ledamot i trafikutskottet och suppleant i näringsutskottet
 • Camilla Brodin (KD), ledamot i näringsutskottet

14.30 Slut