Under 2-4 februari (tisdag till torsdag) kl 9-12 anordnas en digital sjöfartsmötesplats.

Teman för dagarna är:
Tisdag 2/2 – Sjösäkerhet
Onsdag 3/2 – Service & Underhåll
Torsdag 4/2 – Miljö & Teknik

Dagen startar med ett föredrag på temat för dagen. Därefter kommer utställarna få möjlighet att kort presentera sitt företag under cirka en minut. När alla utställare har presenterat sig öppnas mötesrummen upp, ett för varje utställande företag, och deltagarna kan själva välja vilka företag de vill besöka.