De Maritima Näringarnas Kompetenscenter – Onsdag 25 november kl 09:00-10:00.

Tillsammans har Christopher och Fredrik skrivit studien ” Kompetensförsörjning inom den svenska marina och maritima näringen” för Lighthouse. En av rekommendationerna i Lighthouse studien var att utreda förutsättningarna för ett ”Näringsägt kompetenscenter för maritim näring”. 2019 beviljade Västra Götalands Regionen pengar till en förstudie på ämnet. I detta webinarium presenterar Christopher och Fredrik resultatet av förstudien.