Den 20 oktober höll Skärgårdsredarna tillsammans med Vattenbussen AB en digital workshop om Branschråd för persontrafik till sjöss – Hur kan vi samverka för mer effektiva och hållbara upphandlingsprocesser?

Den 20 oktober höll Skärgårdsredarna tillsammans med Vattenbussen AB en digital workshop om Branschråd för persontrafik till sjöss – Hur kan vi samverka för mer effektiva och hållbara upphandlingsprocesser? Workshopen var en del i projektet ”Utveckling av hållbart resande via vattenvägen” som är ett samarbete mellan Skärgårdsredarna och Vattenbussen AB, finansierat av Trafikverkets bidrag till ideella föreningar.

I workshopen medverkade cirka 20 deltagare från elva olika upphandlade aktörer, från Luleå i norr till Blekinge i söder. Här hölls anföranden om såväl projektet Fossilfri kollektivtrafik på vatten som Vägledningar från Kollektivtrafikens avtalskommitée och mycket mer. Det var ett engagerad grupp som träffades för att diskutera och dela erfarenheter och tankar. Trafikförvaltningen i Stockholm har nu övertagit stafettpinnen och kommer arrangera nästa branschråd för persontrafik till sjöss vilket vi är glada för.