Känner du till något rederi som uppfyller ett eller flera av kriterierna; affärsmässig utveckling och framgång, innovationsrikedom, miljötänkande och socialt ansvar? Kanske är det ditt eget rederi? Skicka ditt förslag med motivering till info@skargardsredarna.se senast den 1 februari 2020.