I detta nyhetsbrev kan du läsa om vad som är på gång inom Vågrätt och inom deltagande organisationer.

Inom samarbetet arbetar organisationerna inom olika delprojekt för att driva arbetet framåt. Delprojekt 1 har i dagarna blivit klart och sjöfartsbranschen har därmed skrivit på en avsiktsförklaring för en arbetsmiljö i världsklass och nollvision gällande trakasserier och kränkande särbehandling.

Just nu pågår följande delprojekt; a) Öppna workshops/seminarier, b) Möjliggöra för utbildning av kränkande särbehandling och trakasserier inom Basic Safety-utbildning c) Samla in de bästa metoderna för förebyggande arbete. På gång framöver är delprojekt kring diskussionsmaterial och utbildningsmaterial som leds av Svensk Sjöfart, och ett delprojekt kring nulägesanalys som leds av Chalmers och Linnéuniversitetet.

Internationellt har intresset för Vågrätt ökat och bland annat har arbetet presenterats för det danska sjöfartsklustret och för EU-kommissionens ”Platform for Change”, där Vågrätt även har blivit ombedd att ingå som best practice och/eller aktivitet inom plattformen.