I somras gick Göteborgsföretaget Kulturbåtarna AB i konkurs efter ett par expansiva men ekonomiskt tunga år.

Av konkursförvaltarens utredning framgår att bolagets snabba tillväxt med stora investeringar och bristande kostnadskontroll orsakade konkursen. Efter att först ha försökt sälja hela rederirörelsen intakt byter konkursförvaltaren på Rosengrens advokatbyrå strategi och vänder sig till en internationell marknad via auktionssajten PS Auction.