Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av organisationer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen.

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och hittills mer än 300 aktörer gått med. Svante Axelsson är nationell samordnare för ”fossilfritt Sverige”. Han fungerar som aktörernas länk till regeringen för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för snabbare utsläppsminskningar. Svante kommer till Skärgårdsredarnas Årsmöte och pratar om ett ”fossilfritt Sverige”
SKÄRGÅRDSREDARNAS mål som aktör: Vi informerar om och förmedlar till föreningens medlemsrederier möjligheter och teknik som leder till ökad andel förnyelsebart bränsle, fossilfri fartygsdrift och hållbar verksamhet. Vi försöker också påverka upphandlare och beställare av inrikes sjötransporter att i sina förfrågningar ställa miljökrav med kostnadstäckning som stimulerar vägen till klimatmålet ”HÅLLBAR INRIKES SJÖFART”