Skärgårdsredarna planerar att modernisera utbildningsmaterialet för grundläggande säkerhetsutbildning för personal ombord på fartyg under 500 bto i inre fart. Tack vare finansieringshjälp från Stiftelsen Sveriges Sjömanshus och Sjöfartsverket kan nu detta bli verklighet.

Grundläggande säkerhetsutbildning är fastslagen av Transportstyrelsen och får genomföras rederiinternt. Utbildningen består av en teoridel som kompletteras med praktiska övningar. För de teoretiska grunderna finns det sedan 10 år tillbaka en interaktiv CD-skiva som endast varit tillgänglig för Skärgårdsredarnas medlemmar. Nu finns det ett behov av att modernisera teoridelen och samtidigt göra den tillgänglig för alla som kan ha nytta av en sådan utbildning. Skärgårdsredarna projektleder och genomför satsningen som beräknas vara klar i början av 2018. Resultatet blir en modern och självlärande utbildning på nätet.